ไม้กวาดหยากไย่

Attribute:

ด้ามเหล็กปรับได้ 3 ระดับ รุ่น ON TOP (สีทอง)

Share

Categories : Broom & Dust Pan

Share

● ด้ามปรับได้ 3 ระดับ สามารถปรับได้ยาวสุด 3.28 เมตร สั้นสุด 1.45 เมตร
● ด้ามทำจากอลูมิเนียม ไม่ขึ้นสนิม
● ใช้ปัดกวาดฝุ่นในพื้นที่ที่มีความสูงได้ดี
● ขนสีทองสวยงาม
● อายุการใช้งานยาวนาน