ยางรีดน้ำ

Attribute:

18 นิ้ว ด้ามเหล็กเคลือบกันสนิม

Share

Share

● หน้ายางรีดน้ำขนาด 24 นิ้ว สำหรับกวาดน้ำขังจากการขัดล้างพื้น
● ด้ามอลูมิเนียมความยาว 1.5 เมตร
● ตัวยางรีดน้ำคุณภาพดี เหนียวใช้งานได้ทนทาน
● ด้ามและหัวสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้