สถานะการจัดส่ง

Search
Track your shipment
Customer Tracking number Shipping type Shipping date Order code
ศิริขวัญ แพทอง TH0201PT66X4B Flash Express-ems Oct 19, 2020 102020000004
หุ้นส่วนจำกัด ปัณณ์นรี ดีเวลลอปเมนท์ 121327769522 SCG Express-ems Oct 15, 2020 102020000003
กาญจนา สุทาดล TH1003NUN6P6I Flash Express-ems Oct 07, 2020 102020000002
บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม อะกริบิสซิเนส จำกัด 121654804703 SCG Express-ems Oct 03, 2020 092020000013
บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม อะกริบิสซิเนส จำกัด 121062943153 SCG Express-ems Oct 02, 2020 092020000011-1
รุ่งทิวา กุ่ยโห้ TH0130NDZ556A Flash Express-ems Oct 02, 2020 102020000001
หจก. เค แอนด์ เค บิซ ซัพพลาย 121654222900 SCG Express-ems Sep 30, 2020 092020000012
อาภาวรรณ ทรงประดิษฐ์ 06231225 SCG Express-ems Sep 29, 2020 092020000010
จารุรัตน์ สุขอนันต์ TH2101MYBZ58K Flash Express-ems Sep 26, 2020 092020000009-1
ภัทท์ชนก 121321950820 , 121395960243 SCG Express-ems Sep 22, 2020 092020000008
บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999 121597759614 SCG Express-ems Sep 17, 2020 092020000007
Jidapha Suteerachai 121891999865 SCG Express-ems Sep 15, 2020 092020000006
การันต์ เจริญสุข TH0105M431K4B , TH0105M42WT4B Flash Express-ems Sep 15, 2020 092020000005
คุณศศิพร TH0142KWJ6K2C , TH0142KWHYX0C Flash Express-ems Sep 12, 2020 092020000004
กษมา เลิศศิรรังสรรค์ TH0143KR3DD4A Flash Express-ems Sep 10, 2020 092020000003
นิชนันท์ ปวิทย์วัฒนา TH0108KMZTJ2B Thailand post-EMS Sep 09, 2020 092020000002
ศุภกานต์ ดวงบุตร TH0136KFXFZ8B Flash Express-ems Sep 07, 2020 092020000001
บริษัท เอ็น.เอ.ดี. โคล์ดสตอเรจ จำกัด TH2404JR3HG6I Flash Express-ems Aug 28, 2020 082020000012
สุนิสา เทพเอื้อตระกูล 121512347983 SCG Express-ems Aug 24, 2020 082020000010
พรพรรณ จาฏุพจน์ TH1506JDE5H1J Flash Express-ems Aug 24, 2020 082020000011
วันชัย จันทร์ประมูล 121516368783 SCG Express-ems Aug 18, 2020 082020000009
รุ่งทิวา กุ่ยโห้ TH0130HY7JF6A Flash Express-ems Aug 18, 2020 082020000008
บ.นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด (0145545000461) 81779506 SCG Express-ems Aug 14, 2020 082020000005
กัญญ์วรา แซ่เถน TH1806HFGXR0B Flash Express-ems Aug 11, 2020 082020000004
บริษัท ท็อป แล็บ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 121536282512 SCG Express-ems Aug 11, 2020 082020000003
คุณทองจินดา แก้วอาษา 51875118 SCG Express-ems Aug 03, 2020 082020000001
Gift Za 121095456731 SCG Express-ems Jul 24, 2020 072020000011
บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด 121261082493 SCG Express-ems Jul 24, 2020 072020000010
บริษัท สิทธิพลพาณิชย์ จำกัด 121687971403 SCG Express-ems Jul 24, 2020 072020000009
คุณฤดีพร วงษ์หิรัญ 121823047371 SCG Express-ems Jul 24, 2020 072020000008
บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999 121095684931 SCG Express-ems Jul 21, 2020 072020000007
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด TH6207FRJNE7D Flash Express-ems Jul 20, 2020 072020000006
นวพร ตันศิริ TH5001FF2C01A Flash Express-ems Jul 16, 2020 072020000005
ตรึงใจ ตรีนรินทร์ 121293471191 SCG Express-ems Jul 13, 2020 072020000004
นิชนันท์ ปวิทย์วัฒนา 121292086996 SCG Express-ems Jul 09, 2020 072020000002
วรพรรณ ทึงขำ 121345281120 SCG Express-ems Jul 08, 2020 072020000001
อัมรินทร์ สายจันทร์ 121344594420 SCG Express-ems Jun 24, 2020 062020000015
ทรงพล หอสว่างวงศ์ 121378545643 SCG Express-ems Jun 23, 2020 062020000014
นงนุช รักน้อย 121023221933 SCG Express-ems Jun 23, 2020 062020000013
รุ่งทิวา กุ่ยโห้ TH0130DGF4Y6A SCG Express-ems Jun 22, 2020 062020000012
วัชราภรณ์ พูนสวัสดิ์ 0647950525 SCG Express-ems Jun 22, 2020 062020000011
จุฑาวัณย์ จันทร์สว่าง 111624056703 SCG Express-ems Jun 19, 2020 062020000008
จุฑามาศ แก้ววุ่น 121804787160 SCG Express-ems Jun 19, 2020 062020000009
พิทักษ์ ศรีคำซาว TH4801D332R6L Flash Express-ems Jun 17, 2020 062020000006
สุนีย์พร กุญชวน TH0601CJRTK6C Flash Express-ems Jun 10, 2020 062020000004
อภิญญา อมรกาญจนพันธ์ 121341988320 SCG Express-ems Jun 10, 2020 062020000003
ชยาพร นาโควงค์ 111291350796 SCG Express-ems Jun 02, 2020 052020000034
พรเพ็ญ พันธ์สุภา 121883894871 SCG Express-ems Jun 02, 2020 062020000001
นฤมล ศักดิ์คำ TH0142BVAF63C Flash Express-ems Jun 01, 2020 052020000033
เมธินี TH2007BKC0E3E Flash Express-ems May 29, 2020 052020000032
Customer : ศิริขวัญ แพทอง
Tracking number : TH0201PT66X4B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Oct 19, 2020
Order code : 102020000004
Customer : หุ้นส่วนจำกัด ปัณณ์นรี ดีเวลลอปเมนท์
Tracking number : 121327769522
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Oct 15, 2020
Order code : 102020000003
Customer : กาญจนา สุทาดล
Tracking number : TH1003NUN6P6I
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Oct 07, 2020
Order code : 102020000002
Customer : บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม อะกริบิสซิเนส จำกัด
Tracking number : 121654804703
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Oct 03, 2020
Order code : 092020000013
Customer : บริษัท แฮปปี้ฟาร์ม อะกริบิสซิเนส จำกัด
Tracking number : 121062943153
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Oct 02, 2020
Order code : 092020000011-1
Customer : รุ่งทิวา กุ่ยโห้
Tracking number : TH0130NDZ556A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Oct 02, 2020
Order code : 102020000001
Customer : หจก. เค แอนด์ เค บิซ ซัพพลาย
Tracking number : 121654222900
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Sep 30, 2020
Order code : 092020000012
Customer : อาภาวรรณ ทรงประดิษฐ์
Tracking number : 06231225
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Sep 29, 2020
Order code : 092020000010
Customer : จารุรัตน์ สุขอนันต์
Tracking number : TH2101MYBZ58K
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Sep 26, 2020
Order code : 092020000009-1
Customer : ภัทท์ชนก
Tracking number : 121321950820 , 121395960243
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Sep 22, 2020
Order code : 092020000008
Customer : บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999
Tracking number : 121597759614
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Sep 17, 2020
Order code : 092020000007
Customer : Jidapha Suteerachai
Tracking number : 121891999865
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Sep 15, 2020
Order code : 092020000006
Customer : การันต์ เจริญสุข
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Sep 15, 2020
Order code : 092020000005
Customer : คุณศศิพร
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Sep 12, 2020
Order code : 092020000004
Customer : กษมา เลิศศิรรังสรรค์
Tracking number : TH0143KR3DD4A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Sep 10, 2020
Order code : 092020000003
Customer : นิชนันท์ ปวิทย์วัฒนา
Tracking number : TH0108KMZTJ2B
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Sep 09, 2020
Order code : 092020000002
Customer : ศุภกานต์ ดวงบุตร
Tracking number : TH0136KFXFZ8B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Sep 07, 2020
Order code : 092020000001
Customer : บริษัท เอ็น.เอ.ดี. โคล์ดสตอเรจ จำกัด
Tracking number : TH2404JR3HG6I
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 28, 2020
Order code : 082020000012
Customer : สุนิสา เทพเอื้อตระกูล
Tracking number : 121512347983
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Aug 24, 2020
Order code : 082020000010
Customer : พรพรรณ จาฏุพจน์
Tracking number : TH1506JDE5H1J
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 24, 2020
Order code : 082020000011
Customer : วันชัย จันทร์ประมูล
Tracking number : 121516368783
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Aug 18, 2020
Order code : 082020000009
Customer : รุ่งทิวา กุ่ยโห้
Tracking number : TH0130HY7JF6A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 18, 2020
Order code : 082020000008
Customer : บ.นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด (0145545000461)
Tracking number : 81779506
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Aug 14, 2020
Order code : 082020000005
Customer : กัญญ์วรา แซ่เถน
Tracking number : TH1806HFGXR0B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 11, 2020
Order code : 082020000004
Customer : บริษัท ท็อป แล็บ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
Tracking number : 121536282512
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Aug 11, 2020
Order code : 082020000003
Customer : คุณทองจินดา แก้วอาษา
Tracking number : 51875118
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Aug 03, 2020
Order code : 082020000001
Customer : Gift Za
Tracking number : 121095456731
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 24, 2020
Order code : 072020000011
Customer : บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด
Tracking number : 121261082493
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 24, 2020
Order code : 072020000010
Customer : บริษัท สิทธิพลพาณิชย์ จำกัด
Tracking number : 121687971403
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 24, 2020
Order code : 072020000009
Customer : คุณฤดีพร วงษ์หิรัญ
Tracking number : 121823047371
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 24, 2020
Order code : 072020000008
Customer : บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999
Tracking number : 121095684931
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 21, 2020
Order code : 072020000007
Customer : บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
Tracking number : TH6207FRJNE7D
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 20, 2020
Order code : 072020000006
Customer : นวพร ตันศิริ
Tracking number : TH5001FF2C01A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 16, 2020
Order code : 072020000005
Customer : ตรึงใจ ตรีนรินทร์
Tracking number : 121293471191
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 13, 2020
Order code : 072020000004
Customer : นิชนันท์ ปวิทย์วัฒนา
Tracking number : 121292086996
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 09, 2020
Order code : 072020000002
Customer : วรพรรณ ทึงขำ
Tracking number : 121345281120
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jul 08, 2020
Order code : 072020000001
Customer : อัมรินทร์ สายจันทร์
Tracking number : 121344594420
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 24, 2020
Order code : 062020000015
Customer : ทรงพล หอสว่างวงศ์
Tracking number : 121378545643
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 23, 2020
Order code : 062020000014
Customer : นงนุช รักน้อย
Tracking number : 121023221933
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 23, 2020
Order code : 062020000013
Customer : รุ่งทิวา กุ่ยโห้
Tracking number : TH0130DGF4Y6A
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 22, 2020
Order code : 062020000012
Customer : วัชราภรณ์ พูนสวัสดิ์
Tracking number : 0647950525
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 22, 2020
Order code : 062020000011
Customer : จุฑาวัณย์ จันทร์สว่าง
Tracking number : 111624056703
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 19, 2020
Order code : 062020000008
Customer : จุฑามาศ แก้ววุ่น
Tracking number : 121804787160
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 19, 2020
Order code : 062020000009
Customer : พิทักษ์ ศรีคำซาว
Tracking number : TH4801D332R6L
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 17, 2020
Order code : 062020000006
Customer : สุนีย์พร กุญชวน
Tracking number : TH0601CJRTK6C
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 10, 2020
Order code : 062020000004
Customer : อภิญญา อมรกาญจนพันธ์
Tracking number : 121341988320
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 10, 2020
Order code : 062020000003
Customer : ชยาพร นาโควงค์
Tracking number : 111291350796
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 02, 2020
Order code : 052020000034
Customer : พรเพ็ญ พันธ์สุภา
Tracking number : 121883894871
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 02, 2020
Order code : 062020000001
Customer : นฤมล ศักดิ์คำ
Tracking number : TH0142BVAF63C
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 01, 2020
Order code : 052020000033
Customer : เมธินี
Tracking number : TH2007BKC0E3E
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 29, 2020
Order code : 052020000032