สถานะการจัดส่ง

Search
Track your shipment
Customer Tracking number Shipping type Shipping date Order code
นางอรยา กิ่งเกษม NVTHSPCTH000000183 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000010
คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์ NVTHSPCTH000000180 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000009
Wipa Mincharoen NVTHSPCTH000000178 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000007
Jaroonsak Pensuk NVTHSPCTH000000179 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000006
ศลิษา สรรวิชัย NVTHSPCTH000000177 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000008
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000174 Thailand post-EMS Mar 15, 2019 032019000005
ณิชารีย์ บุญอิ่ม NVTHSPCTH000000170 Thailand post-EMS Mar 11, 2019 00:00 032019000004
วาสนา ปราบงูเหลือม NVTHSPCTH000000164 Thailand post-EMS Mar 05, 2019 032019000003
บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ NVTHSPCTH000000163 Thailand post-EMS Mar 04, 2019 032019000002
สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์ NVTHSPCTH000000158 Thailand post-EMS Mar 01, 2019 022019000026
บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด NVTHSPCTH000000160 Thailand post-EMS Mar 01, 2019 022019000027
วุฒิ ไพรทอง NVTHSPCTH000000156 Thailand post-EMS Feb 28, 2019 022019000025
วรรณี กิจบำรุง NVTHSPCTH000000152 Thailand post-EMS Feb 27, 2019 13:59 022019000021
Ratsamee jidkuntod NVTHSPCTH000000153 Thailand post-EMS Feb 27, 2019 13:48 022019000023
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150 Thailand post-EMS Feb 25, 2019 11:21 022019000020
ณัฐกันต์ ริสุขุมาล NVTHSPCTH000000147 Thailand post-EMS Feb 22, 2019 11:11 022019000019
บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด NVTHSPCTH000000145 Thailand post-EMS Feb 20, 2019 11:29 022019000018
ชลดา​ แจ่มโภคา NVTHSPCTH000000143 Thailand post-EMS Feb 20, 2019 11:29 022019000017
Monthip Pittayatanakul NVTHSPCTH000000142 Thailand post-EMS Feb 16, 2019 11:12 022019000015
บริษัท เอ็น.เอ.ดี. โคล์ดสตอเรจ จำกัด NVTHSPCTH000000131 Thailand post-EMS Feb 15, 2019 11:35 022019000011
Purchase NVTHSPCTH000000134 Thailand post-EMS Feb 13, 2019 11:25 022019000009
Customer : นางอรยา กิ่งเกษม
Tracking number : NVTHSPCTH000000183
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000010
Customer : คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000180
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000009
Customer : Wipa Mincharoen
Tracking number : NVTHSPCTH000000178
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000007
Customer : Jaroonsak Pensuk
Tracking number : NVTHSPCTH000000179
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000006
Customer : ศลิษา สรรวิชัย
Tracking number : NVTHSPCTH000000177
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000008
Customer : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000174
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 15, 2019
Order code : 032019000005
Customer : ณิชารีย์ บุญอิ่ม
Tracking number : NVTHSPCTH000000170
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 11, 2019 00:00
Order code : 032019000004
Customer : วาสนา ปราบงูเหลือม
Tracking number : NVTHSPCTH000000164
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 05, 2019
Order code : 032019000003
Customer : บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ
Tracking number : NVTHSPCTH000000163
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 04, 2019
Order code : 032019000002
Customer : สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000158
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 01, 2019
Order code : 022019000026
Customer : บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000160
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 01, 2019
Order code : 022019000027
Customer : วุฒิ ไพรทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000156
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 28, 2019
Order code : 022019000025
Customer : วรรณี กิจบำรุง
Tracking number : NVTHSPCTH000000152
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 27, 2019 13:59
Order code : 022019000021
Customer : Ratsamee jidkuntod
Tracking number : NVTHSPCTH000000153
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 27, 2019 13:48
Order code : 022019000023
Customer : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 25, 2019 11:21
Order code : 022019000020
Customer : ณัฐกันต์ ริสุขุมาล
Tracking number : NVTHSPCTH000000147
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 22, 2019 11:11
Order code : 022019000019
Customer : บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000145
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 20, 2019 11:29
Order code : 022019000018
Customer : ชลดา​ แจ่มโภคา
Tracking number : NVTHSPCTH000000143
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 20, 2019 11:29
Order code : 022019000017
Customer : Monthip Pittayatanakul
Tracking number : NVTHSPCTH000000142
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 16, 2019 11:12
Order code : 022019000015
Customer : บริษัท เอ็น.เอ.ดี. โคล์ดสตอเรจ จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000131
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 15, 2019 11:35
Order code : 022019000011
Customer : Purchase
Tracking number : NVTHSPCTH000000134
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 13, 2019 11:25
Order code : 022019000009