สถานะการจัดส่ง

Search
Track your shipment
Customer Tracking number Shipping type Shipping date Order code
ชยาพร นาโควงค์ 111291350796 SCG Express-ems Jun 02, 2020 052020000034
พรเพ็ญ พันธ์สุภา 121883894871 SCG Express-ems Jun 02, 2020 062020000001
นฤมล ศักดิ์คำ TH0142BVAF63C Flash Express-ems Jun 01, 2020 052020000033
เมธินี TH2007BKC0E3E Flash Express-ems May 29, 2020 052020000032
Steve Harrison TH0142BKBSC6B Flash Express-ems May 29, 2020 052020000030
สุวรรณี ยุวพงศ์พร 121514801310 SCG Express-ems May 29, 2020 052020000031
ฐิตารีย์ พันธุ์ธนะโชค TH0128BC5QW5C Flash Express-ems May 26, 2020 052020000028
วรรณภา เลิศพันธ์ TH0701BC5BW2F Flash Express-ems May 26, 2020 052020000029
นัทธ์ชนัน น้อยนาค TH0205B9FWB2E Flash Express-ems May 25, 2020 052020000027
นัทธ์ชนัน น้อยนาค TH0205B9FWB2E Flash Express-ems May 25, 2020 052020000027
วารุณี TH0112B51317A Flash Express-ems May 23, 2020 052020000025
สุนิสา เกลาฉีด TH7407B0D4J5B Thailand post-EMS May 21, 2020 052020000023
เมธินี TH2007ATC2P0E Flash Express-ems May 18, 2020 052020000018-1
สิริรัตน์ สุนทรจารุชิต TH4905ATAUW1A Flash Express-ems May 18, 2020 052020000019-1
คุณพลัส ลูกค้ามารับสินค้าเอง -ems May 18, 2020 052020000020-1
บจ.วาซาน่า พร็อพเพอร์ตี้ 121030794533 SCG Express-ems May 14, 2020 052020000016-2
บจ.วาซาน่า พร็อพเพอร์ตี้ 121030794533 SCG Express-ems May 14, 2020 052020000016-2
บจก.เปียร์ อินเตอร์ (คุณสมพงษ์) TH0146AFPGB7B Flash Express-ems May 14, 2020 052020000017-1
เกล็ดแก้ว TH0204AD9JE2I Flash Express-ems May 13, 2020 052020000015
สุชานันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา TH0402AAT0K5A Flash Express-ems May 12, 2020 052020000014
อรุณี ปรพเสริฐสังข์ TH0130AAPKD1C Flash Express-ems May 12, 2020 052020000013
รัชนก พันธ์ปรีชา TH0139A7ZJW0B Flash Express-ems May 11, 2020 052020000012
จักรกริ แสงกล้า TH20029TFBY4D Flash Express-ems May 05, 2020 052020000004
บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999 TH01119TDP36B Flash Express-ems May 05, 2020 052020000006
บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999 TH01119TDP36B Flash Express-ems May 05, 2020 052020000006
นางรัชนี ศรีคำวรรณ์ TH36059T7A55E Flash Express-ems May 05, 2020 052020000008
มณี เขื่อนแก้ว TH27139QY1N0J Flash Express-ems May 04, 2020 042020000036
ธันวา รุ่งสกุล TH03029QXDP3G Flash Express-ems May 04, 2020 052020000001
ปภัฎชมณ หมื่นจิตร TH04069QWV16B Flash Express-ems May 04, 2020 052020000002
วารี ตันนำแสง TH01429QW9S7B Flash Express-ems May 04, 2020 052020000003
ขนิษฐา หงส์ประสิทธิ์ TH19079FKW67A Flash Express-ems Apr 30, 2020 042020000035
กฤษฎา วงษ์ชมภู TH59069EG6X4I Flash Express-ems Apr 30, 2020 042020000031
ปาริชาติ TH63039EF536H Flash Express-ems Apr 30, 2020 042020000032
ภูษณัฐ ปางมณี TH011799Z4E7A Flash Express-ems Apr 28, 2020 042020000028
อธิติยา จันทร์หอม TH013497V2H7A Flash Express-ems Apr 27, 2020 042020000027
โสภิดา เหล็กกล้า TH200792EYK1A Ninja Van-ems Apr 24, 2020 042020000025
เรณู ศลานาถ TH020492EMP5B Flash Express-ems Apr 24, 2020 042020000013
นันทิรา สิงห์ศรี (แก้ว) TH012290MFS8A Flash Express-ems Apr 23, 2020 042020000024
เทพประธาน วงค์สุวรรณ TH04018YR9D6K Flash Express-ems Apr 22, 2020 042020000023
ทิวา นาบุญ TH200187XGP1E Flash Express-ems Apr 09, 2020 042020000010
สอางค์ศรี คุ้มวงศ์ TH040385UB95A Flash Express-ems Apr 08, 2020 042020000009
สอางค์ศรี คุ้มวงศ์ TH040385UB95A Flash Express-ems Apr 08, 2020 042020000009
สิริรัตน์ จั่นงิ้ว TH0151845HE0B Flash Express-ems Apr 07, 2020 042020000005
ภูษณัฐ ปางมณี ลูกค้ามารับสินค้าเอง -ems Apr 04, 2020 042020000003
จรณวรรณ เฉลยฤกษ์ TH04037UDSY2B Flash Express-ems Apr 03, 2020 042020000001
รุจิรา ทวีสุข TH29017UDPS7A Flash Express-ems Apr 03, 2020 042020000002
สุวนันท์ สุขขี TH01367G44G0B Flash Express Mar 26, 2020 15:34 032020000012
สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล TH04065E3ES0A Flash Express Jan 29, 2020 012020000019
ปิยพรรณ วรรณโคตร TH04035C1TW4D Flash Express Jan 27, 2020 012020000016
กนกวรรณ TH01335C0UW4D Flash Express Jan 27, 2020 012020000018
Customer : ชยาพร นาโควงค์
Tracking number : 111291350796
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 02, 2020
Order code : 052020000034
Customer : พรเพ็ญ พันธ์สุภา
Tracking number : 121883894871
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : Jun 02, 2020
Order code : 062020000001
Customer : นฤมล ศักดิ์คำ
Tracking number : TH0142BVAF63C
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 01, 2020
Order code : 052020000033
Customer : เมธินี
Tracking number : TH2007BKC0E3E
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 29, 2020
Order code : 052020000032
Customer : Steve Harrison
Tracking number : TH0142BKBSC6B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 29, 2020
Order code : 052020000030
Customer : สุวรรณี ยุวพงศ์พร
Tracking number : 121514801310
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : May 29, 2020
Order code : 052020000031
Customer : ฐิตารีย์ พันธุ์ธนะโชค
Tracking number : TH0128BC5QW5C
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 26, 2020
Order code : 052020000028
Customer : วรรณภา เลิศพันธ์
Tracking number : TH0701BC5BW2F
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 26, 2020
Order code : 052020000029
Customer : นัทธ์ชนัน น้อยนาค
Tracking number : TH0205B9FWB2E
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 25, 2020
Order code : 052020000027
Customer : นัทธ์ชนัน น้อยนาค
Tracking number : TH0205B9FWB2E
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 25, 2020
Order code : 052020000027
Customer : วารุณี
Tracking number : TH0112B51317A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 23, 2020
Order code : 052020000025
Customer : สุนิสา เกลาฉีด
Tracking number : TH7407B0D4J5B
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 21, 2020
Order code : 052020000023
Customer : เมธินี
Tracking number : TH2007ATC2P0E
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 18, 2020
Order code : 052020000018-1
Customer : สิริรัตน์ สุนทรจารุชิต
Tracking number : TH4905ATAUW1A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 18, 2020
Order code : 052020000019-1
Customer : คุณพลัส
Tracking number : ลูกค้ามารับสินค้าเอง
Shipping type : -ems
Shipping date : May 18, 2020
Order code : 052020000020-1
Customer : บจ.วาซาน่า พร็อพเพอร์ตี้
Tracking number : 121030794533
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : May 14, 2020
Order code : 052020000016-2
Customer : บจ.วาซาน่า พร็อพเพอร์ตี้
Tracking number : 121030794533
Shipping type : SCG Express-ems
Shipping date : May 14, 2020
Order code : 052020000016-2
Customer : บจก.เปียร์ อินเตอร์ (คุณสมพงษ์)
Tracking number : TH0146AFPGB7B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 14, 2020
Order code : 052020000017-1
Customer : เกล็ดแก้ว
Tracking number : TH0204AD9JE2I
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 13, 2020
Order code : 052020000015
Customer : สุชานันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา
Tracking number : TH0402AAT0K5A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 12, 2020
Order code : 052020000014
Customer : อรุณี ปรพเสริฐสังข์
Tracking number : TH0130AAPKD1C
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 12, 2020
Order code : 052020000013
Customer : รัชนก พันธ์ปรีชา
Tracking number : TH0139A7ZJW0B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 11, 2020
Order code : 052020000012
Customer : จักรกริ แสงกล้า
Tracking number : TH20029TFBY4D
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 05, 2020
Order code : 052020000004
Customer : บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999
Tracking number : TH01119TDP36B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 05, 2020
Order code : 052020000006
Customer : บจก. ศุขพิพัฒน์ 1999
Tracking number : TH01119TDP36B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 05, 2020
Order code : 052020000006
Customer : นางรัชนี ศรีคำวรรณ์
Tracking number : TH36059T7A55E
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 05, 2020
Order code : 052020000008
Customer : มณี เขื่อนแก้ว
Tracking number : TH27139QY1N0J
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 04, 2020
Order code : 042020000036
Customer : ธันวา รุ่งสกุล
Tracking number : TH03029QXDP3G
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 04, 2020
Order code : 052020000001
Customer : ปภัฎชมณ หมื่นจิตร
Tracking number : TH04069QWV16B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 04, 2020
Order code : 052020000002
Customer : วารี ตันนำแสง
Tracking number : TH01429QW9S7B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : May 04, 2020
Order code : 052020000003
Customer : ขนิษฐา หงส์ประสิทธิ์
Tracking number : TH19079FKW67A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 30, 2020
Order code : 042020000035
Customer : กฤษฎา วงษ์ชมภู
Tracking number : TH59069EG6X4I
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 30, 2020
Order code : 042020000031
Customer : ปาริชาติ
Tracking number : TH63039EF536H
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 30, 2020
Order code : 042020000032
Customer : ภูษณัฐ ปางมณี
Tracking number : TH011799Z4E7A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 28, 2020
Order code : 042020000028
Customer : อธิติยา จันทร์หอม
Tracking number : TH013497V2H7A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 27, 2020
Order code : 042020000027
Customer : โสภิดา เหล็กกล้า
Tracking number : TH200792EYK1A
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 24, 2020
Order code : 042020000025
Customer : เรณู ศลานาถ
Tracking number : TH020492EMP5B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 24, 2020
Order code : 042020000013
Customer : นันทิรา สิงห์ศรี (แก้ว)
Tracking number : TH012290MFS8A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 23, 2020
Order code : 042020000024
Customer : เทพประธาน วงค์สุวรรณ
Tracking number : TH04018YR9D6K
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 22, 2020
Order code : 042020000023
Customer : ทิวา นาบุญ
Tracking number : TH200187XGP1E
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 09, 2020
Order code : 042020000010
Customer : สอางค์ศรี คุ้มวงศ์
Tracking number : TH040385UB95A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 08, 2020
Order code : 042020000009
Customer : สอางค์ศรี คุ้มวงศ์
Tracking number : TH040385UB95A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 08, 2020
Order code : 042020000009
Customer : สิริรัตน์ จั่นงิ้ว
Tracking number : TH0151845HE0B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 07, 2020
Order code : 042020000005
Customer : ภูษณัฐ ปางมณี
Tracking number : ลูกค้ามารับสินค้าเอง
Shipping type : -ems
Shipping date : Apr 04, 2020
Order code : 042020000003
Customer : จรณวรรณ เฉลยฤกษ์
Tracking number : TH04037UDSY2B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 03, 2020
Order code : 042020000001
Customer : รุจิรา ทวีสุข
Tracking number : TH29017UDPS7A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Apr 03, 2020
Order code : 042020000002
Customer : สุวนันท์ สุขขี
Tracking number : TH01367G44G0B
Shipping type : Flash Express
Shipping date : Mar 26, 2020 15:34
Order code : 032020000012
Customer : สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล
Tracking number : TH04065E3ES0A
Shipping type : Flash Express
Shipping date : Jan 29, 2020
Order code : 012020000019
Customer : ปิยพรรณ วรรณโคตร
Tracking number : TH04035C1TW4D
Shipping type : Flash Express
Shipping date : Jan 27, 2020
Order code : 012020000016
Customer : กนกวรรณ
Tracking number : TH01335C0UW4D
Shipping type : Flash Express
Shipping date : Jan 27, 2020
Order code : 012020000018