สถานะการจัดส่ง

Search
Track your shipment
Customer Tracking number Shipping type Shipping date Order code
สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์ TH01121XR169A Flash Express-ems Aug 09, 2019 14:55 082019000003
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH01181X3Q24B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:37 072019000009
หทัยชนก ขอย้ายกลาง TH01481X3T33B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:35 082019000002
รติรัตน์ ตัณฑกุล TH14021W3RR0G Flash Express-ems Aug 06, 2019 14:51 082019000001
Rachadaporn Thipanya TH54061TMWS2D Flash Express-ems Aug 02, 2019 14:50 072019000010
Steve. Harrison TH01011R2620B Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:15 072019000007
คุณสุชาติ เจริญอินทร์ TH01141R2AJ1D Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:14 072019000008
kessuda papech TH01421Q7SN6A Flash Express-ems Jul 26, 2019 14:10 072019000005
เบียร์ TH05011Q7KP0F Flash Express-ems Jul 26, 2019 14:10 072019000006
จุฑามาศ กุณาศล TH01411MAJ90B Flash Express-ems Jul 20, 2019 14:52 072019000004
กาญจนา TH01061GABK5C Thailand post-EMS Jul 09, 2019 072019000003
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภิญญา (สำนักงานใหญ่) TH21011G8TU5I Thailand post-EMS Jul 09, 2019 072019000002
มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย TH01361E98U2A Flash Express-ems Jul 05, 2019 16:04 072019000001
รวีวรรณ มินสิน TH66071CKGB6B Thailand post-EMS Jul 02, 2019 062019000011
ชนันท์นัจ. ธนันกันต์นัท TH16021CK8H3J Thailand post-EMS Jul 02, 2019 062019000010
Sukho Sirichokjinda TH01281BH927B Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000008
Ae Surivassa TH59011BGW24B Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000007
ณภัทร วิวรรธนไกร TH01081BGU81A Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000006
ภูษณัฐ ปางมณี TH01171AUR97A Flash Express-ems Jun 27, 2019 16:39 062019000005
Chalakorn Chakornvich TH020315WFW2B Thailand post-EMS Jun 15, 2019 062019000004
นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋) TH0105151W68D Thailand post-EMS Jun 13, 2019 062019000003
ไพลิน แฉ่งฉายา TH1804151XY2A Thailand post-EMS Jun 13, 2019 062019000002
สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล TH010311XB00D Thailand post-EMS Jun 07, 2019 062019000001
ทัตชญา เตชธนาภัทร์ TH0122WMEB63 Thailand post-EMS May 27, 2019 052019000009
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH0118WMFG90 Thailand post-EMS May 27, 2019 052019000010
ธงชัย ขันทอง NVTHSPCTH000000257 Thailand post-EMS May 16, 2019 052019000005
Yolrawee NVTHSPCTH000000253 Thailand post-EMS May 14, 2019 11:25 052019000003
อารดา อิงครัตน์ NVTHSPCTH000000252 Thailand post-EMS May 14, 2019 11:25 052019000004
ณภัทร สุขปัญญานนท์ NVTHSPCTH000000248 Thailand post-EMS May 09, 2019 11:25 052019000002
อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี NVTHSPCTH000000243 Thailand post-EMS May 03, 2019 11:24 052019000001
วรรธณา ใจมั่น NVTHSPCTH000000245 Thailand post-EMS May 03, 2019 11:24 042019000020
Ruethairat Wongwicha NVTHSPCTH000000244 Thailand post-EMS May 03, 2019 11:24 042019000015
นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์ NVTHSPCTH000000240 Thailand post-EMS Apr 30, 2019 042019000019
Santipap NVTHSPCTH000000237 Thailand post-EMS Apr 27, 2019 11:33 042019000018
วไลภรณ์ แน่นอุดร NVTHSPCTH000000236 Thailand post-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000017
ภูษณิศา จันทร์แจ้ง NVTHSPCTH000000232 Thailand post-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000016
เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์ NVTHSPCTH000000228 Ninja Van-ems Apr 23, 2019 11:11 042019000014
บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด NVTHSPCTH000000222 Ninja Van-ems Apr 20, 2019 11:49 042019000011
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000219 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000013
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000218 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000012
พริ้มพร ชาวระจอก NVTHSPCTH000000214 Ninja Van-ems Apr 18, 2019 11:18 042019000010
อำนาจ ชัยบุญ NVTHSPCTH000000211 Thailand post-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000009
พิมนพันธ์ NVTHSPCTH000000212 Thailand post-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000008
เอกพล จักรวาลกุล NVTHSPCTH000000210 Thailand post-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000007
กนกพร วิเศษรัตน์ NVTHSPCTH000000209 Thailand post-EMS Apr 11, 2019 042019000006
ปราณีย์ ปู่ทอง NVTHSPCTH000000208 Thailand post-EMS Apr 11, 2019 042019000005
Pui Mekwimanloy NVTHSPCTH000000206 Thailand post-EMS Apr 10, 2019 12:06 042019000004
รัศมี จิตขุนทด NVTHSPCTH000000201 Thailand post-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000002
พัชรี สุบงกฎ NVTHSPCTH000000200 Thailand post-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000001
ธรรษชล กำไร NVTHSPCTH000000189 Thailand post-EMS Mar 25, 2019 032019000013
Customer : สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์
Tracking number : TH01121XR169A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 09, 2019 14:55
Order code : 082019000003
Customer : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH01181X3Q24B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 08, 2019 14:37
Order code : 072019000009
Customer : หทัยชนก ขอย้ายกลาง
Tracking number : TH01481X3T33B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 08, 2019 14:35
Order code : 082019000002
Customer : รติรัตน์ ตัณฑกุล
Tracking number : TH14021W3RR0G
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 06, 2019 14:51
Order code : 082019000001
Customer : Rachadaporn Thipanya
Tracking number : TH54061TMWS2D
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Aug 02, 2019 14:50
Order code : 072019000010
Customer : Steve. Harrison
Tracking number : TH01011R2620B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 27, 2019 15:15
Order code : 072019000007
Customer : คุณสุชาติ เจริญอินทร์
Tracking number : TH01141R2AJ1D
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 27, 2019 15:14
Order code : 072019000008
Customer : kessuda papech
Tracking number : TH01421Q7SN6A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 26, 2019 14:10
Order code : 072019000005
Customer : เบียร์
Tracking number : TH05011Q7KP0F
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 26, 2019 14:10
Order code : 072019000006
Customer : จุฑามาศ กุณาศล
Tracking number : TH01411MAJ90B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 20, 2019 14:52
Order code : 072019000004
Customer : กาญจนา
Tracking number : TH01061GABK5C
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jul 09, 2019
Order code : 072019000003
Customer : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภิญญา (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : TH21011G8TU5I
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jul 09, 2019
Order code : 072019000002
Customer : มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย
Tracking number : TH01361E98U2A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jul 05, 2019 16:04
Order code : 072019000001
Customer : รวีวรรณ มินสิน
Tracking number : TH66071CKGB6B
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jul 02, 2019
Order code : 062019000011
Customer : ชนันท์นัจ. ธนันกันต์นัท
Tracking number : TH16021CK8H3J
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jul 02, 2019
Order code : 062019000010
Customer : Sukho Sirichokjinda
Tracking number : TH01281BH927B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 29, 2019 16:00
Order code : 062019000008
Customer : Ae Surivassa
Tracking number : TH59011BGW24B
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 29, 2019 16:00
Order code : 062019000007
Customer : ณภัทร วิวรรธนไกร
Tracking number : TH01081BGU81A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 29, 2019 16:00
Order code : 062019000006
Customer : ภูษณัฐ ปางมณี
Tracking number : TH01171AUR97A
Shipping type : Flash Express-ems
Shipping date : Jun 27, 2019 16:39
Order code : 062019000005
Customer : Chalakorn Chakornvich
Tracking number : TH020315WFW2B
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 15, 2019
Order code : 062019000004
Customer : นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋)
Tracking number : TH0105151W68D
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 13, 2019
Order code : 062019000003
Customer : ไพลิน แฉ่งฉายา
Tracking number : TH1804151XY2A
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 13, 2019
Order code : 062019000002
Customer : สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล
Tracking number : TH010311XB00D
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 07, 2019
Order code : 062019000001
Customer : ทัตชญา เตชธนาภัทร์
Tracking number : TH0122WMEB63
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 27, 2019
Order code : 052019000009
Customer : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH0118WMFG90
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 27, 2019
Order code : 052019000010
Customer : ธงชัย ขันทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000257
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 16, 2019
Order code : 052019000005
Customer : Yolrawee
Tracking number : NVTHSPCTH000000253
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 14, 2019 11:25
Order code : 052019000003
Customer : อารดา อิงครัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000252
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 14, 2019 11:25
Order code : 052019000004
Customer : ณภัทร สุขปัญญานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000248
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 09, 2019 11:25
Order code : 052019000002
Customer : อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี
Tracking number : NVTHSPCTH000000243
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 03, 2019 11:24
Order code : 052019000001
Customer : วรรธณา ใจมั่น
Tracking number : NVTHSPCTH000000245
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 03, 2019 11:24
Order code : 042019000020
Customer : Ruethairat Wongwicha
Tracking number : NVTHSPCTH000000244
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 03, 2019 11:24
Order code : 042019000015
Customer : นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000240
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 30, 2019
Order code : 042019000019
Customer : Santipap
Tracking number : NVTHSPCTH000000237
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 27, 2019 11:33
Order code : 042019000018
Customer : วไลภรณ์ แน่นอุดร
Tracking number : NVTHSPCTH000000236
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 26, 2019 11:25
Order code : 042019000017
Customer : ภูษณิศา จันทร์แจ้ง
Tracking number : NVTHSPCTH000000232
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 26, 2019 11:25
Order code : 042019000016
Customer : เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000228
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 23, 2019 11:11
Order code : 042019000014
Customer : บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000222
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 20, 2019 11:49
Order code : 042019000011
Customer : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000219
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 19, 2019 11:18
Order code : 042019000013
Customer : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000218
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 19, 2019 11:18
Order code : 042019000012
Customer : พริ้มพร ชาวระจอก
Tracking number : NVTHSPCTH000000214
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000010
Customer : อำนาจ ชัยบุญ
Tracking number : NVTHSPCTH000000211
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000009
Customer : พิมนพันธ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000212
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000008
Customer : เอกพล จักรวาลกุล
Tracking number : NVTHSPCTH000000210
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000007
Customer : กนกพร วิเศษรัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000209
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 11, 2019
Order code : 042019000006
Customer : ปราณีย์ ปู่ทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000208
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 11, 2019
Order code : 042019000005
Customer : Pui Mekwimanloy
Tracking number : NVTHSPCTH000000206
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 10, 2019 12:06
Order code : 042019000004
Customer : รัศมี จิตขุนทด
Tracking number : NVTHSPCTH000000201
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 08, 2019 11:09
Order code : 042019000002
Customer : พัชรี สุบงกฎ
Tracking number : NVTHSPCTH000000200
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 08, 2019 11:09
Order code : 042019000001
Customer : ธรรษชล กำไร
Tracking number : NVTHSPCTH000000189
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 25, 2019
Order code : 032019000013