สถานะการจัดส่ง

Search
Track your shipment
Customer Tracking number Shipping type Shipping date Order code
Chalakorn Chakornvich TH020315WFW2B Thailand post-EMS Jun 15, 2019 062019000004
นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋) TH0105151W68D Thailand post-EMS Jun 13, 2019 062019000003
ไพลิน แฉ่งฉายา TH1804151XY2A Thailand post-EMS Jun 13, 2019 062019000002
สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล TH010311XB00D Thailand post-EMS Jun 07, 2019 062019000001
ทัตชญา เตชธนาภัทร์ TH0122WMEB63 Thailand post-EMS May 27, 2019 052019000009
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH0118WMFG90 Thailand post-EMS May 27, 2019 052019000010
ธงชัย ขันทอง NVTHSPCTH000000257 Thailand post-EMS May 16, 2019 052019000005
Yolrawee NVTHSPCTH000000253 Thailand post-EMS May 14, 2019 11:25 052019000003
อารดา อิงครัตน์ NVTHSPCTH000000252 Thailand post-EMS May 14, 2019 11:25 052019000004
ณภัทร สุขปัญญานนท์ NVTHSPCTH000000248 Thailand post-EMS May 09, 2019 11:25 052019000002
อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี NVTHSPCTH000000243 Thailand post-EMS May 03, 2019 11:24 052019000001
วรรธณา ใจมั่น NVTHSPCTH000000245 Thailand post-EMS May 03, 2019 11:24 042019000020
Ruethairat Wongwicha NVTHSPCTH000000244 Thailand post-EMS May 03, 2019 11:24 042019000015
นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์ NVTHSPCTH000000240 Thailand post-EMS Apr 30, 2019 042019000019
Santipap NVTHSPCTH000000237 Thailand post-EMS Apr 27, 2019 11:33 042019000018
วไลภรณ์ แน่นอุดร NVTHSPCTH000000236 Thailand post-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000017
ภูษณิศา จันทร์แจ้ง NVTHSPCTH000000232 Thailand post-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000016
เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์ NVTHSPCTH000000228 Ninja Van-ems Apr 23, 2019 11:11 042019000014
บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด NVTHSPCTH000000222 Ninja Van-ems Apr 20, 2019 11:49 042019000011
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000219 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000013
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000218 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000012
พริ้มพร ชาวระจอก NVTHSPCTH000000214 Ninja Van-ems Apr 18, 2019 11:18 042019000010
อำนาจ ชัยบุญ NVTHSPCTH000000211 Thailand post-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000009
พิมนพันธ์ NVTHSPCTH000000212 Thailand post-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000008
เอกพล จักรวาลกุล NVTHSPCTH000000210 Thailand post-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000007
กนกพร วิเศษรัตน์ NVTHSPCTH000000209 Thailand post-EMS Apr 11, 2019 042019000006
ปราณีย์ ปู่ทอง NVTHSPCTH000000208 Thailand post-EMS Apr 11, 2019 042019000005
Pui Mekwimanloy NVTHSPCTH000000206 Thailand post-EMS Apr 10, 2019 12:06 042019000004
รัศมี จิตขุนทด NVTHSPCTH000000201 Thailand post-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000002
พัชรี สุบงกฎ NVTHSPCTH000000200 Thailand post-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000001
ธรรษชล กำไร NVTHSPCTH000000189 Thailand post-EMS Mar 25, 2019 032019000013
จารุวรรณ NVTHSPCTH000000185 Thailand post-EMS Mar 23, 2019 032019000012
จารุวรรณ สกุนตนิยม NVTHSPCTH000000186 Thailand post-EMS Mar 23, 2019 032019000011
นางอรยา กิ่งเกษม NVTHSPCTH000000183 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000010
คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์ NVTHSPCTH000000180 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000009
Wipa Mincharoen NVTHSPCTH000000178 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000007
Jaroonsak Pensuk NVTHSPCTH000000179 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000006
ศลิษา สรรวิชัย NVTHSPCTH000000177 Thailand post-EMS Mar 20, 2019 032019000008
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000174 Thailand post-EMS Mar 15, 2019 032019000005
ณิชารีย์ บุญอิ่ม NVTHSPCTH000000170 Thailand post-EMS Mar 11, 2019 00:00 032019000004
วาสนา ปราบงูเหลือม NVTHSPCTH000000164 Thailand post-EMS Mar 05, 2019 032019000003
บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ NVTHSPCTH000000163 Thailand post-EMS Mar 04, 2019 032019000002
สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์ NVTHSPCTH000000158 Thailand post-EMS Mar 01, 2019 022019000026
บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด NVTHSPCTH000000160 Thailand post-EMS Mar 01, 2019 022019000027
วุฒิ ไพรทอง NVTHSPCTH000000156 Thailand post-EMS Feb 28, 2019 022019000025
วรรณี กิจบำรุง NVTHSPCTH000000152 Thailand post-EMS Feb 27, 2019 13:59 022019000021
Ratsamee jidkuntod NVTHSPCTH000000153 Thailand post-EMS Feb 27, 2019 13:48 022019000023
Piyamaporn Wongratsame NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150 Thailand post-EMS Feb 25, 2019 11:21 022019000020
ณัฐกันต์ ริสุขุมาล NVTHSPCTH000000147 Thailand post-EMS Feb 22, 2019 11:11 022019000019
บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด NVTHSPCTH000000145 Thailand post-EMS Feb 20, 2019 11:29 022019000018
Customer : Chalakorn Chakornvich
Tracking number : TH020315WFW2B
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 15, 2019
Order code : 062019000004
Customer : นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋)
Tracking number : TH0105151W68D
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 13, 2019
Order code : 062019000003
Customer : ไพลิน แฉ่งฉายา
Tracking number : TH1804151XY2A
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 13, 2019
Order code : 062019000002
Customer : สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล
Tracking number : TH010311XB00D
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Jun 07, 2019
Order code : 062019000001
Customer : ทัตชญา เตชธนาภัทร์
Tracking number : TH0122WMEB63
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 27, 2019
Order code : 052019000009
Customer : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH0118WMFG90
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 27, 2019
Order code : 052019000010
Customer : ธงชัย ขันทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000257
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 16, 2019
Order code : 052019000005
Customer : Yolrawee
Tracking number : NVTHSPCTH000000253
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 14, 2019 11:25
Order code : 052019000003
Customer : อารดา อิงครัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000252
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 14, 2019 11:25
Order code : 052019000004
Customer : ณภัทร สุขปัญญานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000248
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 09, 2019 11:25
Order code : 052019000002
Customer : อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี
Tracking number : NVTHSPCTH000000243
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 03, 2019 11:24
Order code : 052019000001
Customer : วรรธณา ใจมั่น
Tracking number : NVTHSPCTH000000245
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 03, 2019 11:24
Order code : 042019000020
Customer : Ruethairat Wongwicha
Tracking number : NVTHSPCTH000000244
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : May 03, 2019 11:24
Order code : 042019000015
Customer : นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000240
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 30, 2019
Order code : 042019000019
Customer : Santipap
Tracking number : NVTHSPCTH000000237
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 27, 2019 11:33
Order code : 042019000018
Customer : วไลภรณ์ แน่นอุดร
Tracking number : NVTHSPCTH000000236
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 26, 2019 11:25
Order code : 042019000017
Customer : ภูษณิศา จันทร์แจ้ง
Tracking number : NVTHSPCTH000000232
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 26, 2019 11:25
Order code : 042019000016
Customer : เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000228
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 23, 2019 11:11
Order code : 042019000014
Customer : บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000222
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 20, 2019 11:49
Order code : 042019000011
Customer : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000219
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 19, 2019 11:18
Order code : 042019000013
Customer : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000218
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 19, 2019 11:18
Order code : 042019000012
Customer : พริ้มพร ชาวระจอก
Tracking number : NVTHSPCTH000000214
Shipping type : Ninja Van-ems
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000010
Customer : อำนาจ ชัยบุญ
Tracking number : NVTHSPCTH000000211
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000009
Customer : พิมนพันธ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000212
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000008
Customer : เอกพล จักรวาลกุล
Tracking number : NVTHSPCTH000000210
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 18, 2019 11:18
Order code : 042019000007
Customer : กนกพร วิเศษรัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000209
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 11, 2019
Order code : 042019000006
Customer : ปราณีย์ ปู่ทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000208
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 11, 2019
Order code : 042019000005
Customer : Pui Mekwimanloy
Tracking number : NVTHSPCTH000000206
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 10, 2019 12:06
Order code : 042019000004
Customer : รัศมี จิตขุนทด
Tracking number : NVTHSPCTH000000201
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 08, 2019 11:09
Order code : 042019000002
Customer : พัชรี สุบงกฎ
Tracking number : NVTHSPCTH000000200
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Apr 08, 2019 11:09
Order code : 042019000001
Customer : ธรรษชล กำไร
Tracking number : NVTHSPCTH000000189
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 25, 2019
Order code : 032019000013
Customer : จารุวรรณ
Tracking number : NVTHSPCTH000000185
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 23, 2019
Order code : 032019000012
Customer : จารุวรรณ สกุนตนิยม
Tracking number : NVTHSPCTH000000186
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 23, 2019
Order code : 032019000011
Customer : นางอรยา กิ่งเกษม
Tracking number : NVTHSPCTH000000183
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000010
Customer : คุณกัญจน์กมล บุญญจินดาพงศ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000180
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000009
Customer : Wipa Mincharoen
Tracking number : NVTHSPCTH000000178
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000007
Customer : Jaroonsak Pensuk
Tracking number : NVTHSPCTH000000179
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000006
Customer : ศลิษา สรรวิชัย
Tracking number : NVTHSPCTH000000177
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 20, 2019
Order code : 032019000008
Customer : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000174
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 15, 2019
Order code : 032019000005
Customer : ณิชารีย์ บุญอิ่ม
Tracking number : NVTHSPCTH000000170
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 11, 2019 00:00
Order code : 032019000004
Customer : วาสนา ปราบงูเหลือม
Tracking number : NVTHSPCTH000000164
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 05, 2019
Order code : 032019000003
Customer : บุญญรัตน์ เสาวลักษณาการ
Tracking number : NVTHSPCTH000000163
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 04, 2019
Order code : 032019000002
Customer : สุภพงศ์ภัทร สาทรานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000158
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 01, 2019
Order code : 022019000026
Customer : บริษัท โฟร์ บี อินเตอร์เทรด จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000160
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Mar 01, 2019
Order code : 022019000027
Customer : วุฒิ ไพรทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000156
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 28, 2019
Order code : 022019000025
Customer : วรรณี กิจบำรุง
Tracking number : NVTHSPCTH000000152
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 27, 2019 13:59
Order code : 022019000021
Customer : Ratsamee jidkuntod
Tracking number : NVTHSPCTH000000153
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 27, 2019 13:48
Order code : 022019000023
Customer : Piyamaporn Wongratsame
Tracking number : NVTHSPCTH000000065NVTHSPCTH000000150
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 25, 2019 11:21
Order code : 022019000020
Customer : ณัฐกันต์ ริสุขุมาล
Tracking number : NVTHSPCTH000000147
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 22, 2019 11:11
Order code : 022019000019
Customer : บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมด โปรดัก จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000145
Shipping type : Thailand post-EMS
Shipping date : Feb 20, 2019 11:29
Order code : 022019000018