สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
พงศธรแมนชั่น TH01053JY3F4C ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000010
อธิภัทร มีอุปถัมภ์ TH05013JY4B7C ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000009
ปรีดาชนก เอี่ยมกลั่น TH02033BVPN1D ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 04, 2019 112019000001
ณิชาพัฒน์ ชุณห์เสรีชัย TH01333574D4C ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2019 102019000011
Apinya Amornkarnjanapan TH2901347GW2A ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2019 102019000009
รุ่งทิวา กุ่ยโห้ TH013030VY91A ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 16, 2019 102019000008
บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป TH410430D2H8F ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000007
บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป TH410430D7N4F ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000006
บริษัท เอ-แพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด TH27012XZGJ2K ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000005
ทิพย์วรรณ เลิศฤทธิ์มหาชัย TH20012Y0TS5P ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000004
คุณศันศนีย์ อินเหลา TH47012XZQJ6J ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000003
อติชาติ TH0112XZVU5B ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000002
ปาณิศา TH01252W8KW2B ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000001
บ.นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด (0145545000461) TH05012R5FB5F ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 27, 2019 092019000013
จรัสศรี เจริญผล TH76052NZ1A4F ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 24, 2019 092019000012
ธนวรรธน์ ถิตย์กุล TH25062K4029D ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2019 092019000010
อนุรัต โต๊ะตาหยง TH01052JK272B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2019 092019000008
วรภัทร เมธาพิสิฐ TH01182JK8K0B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2019 092019000009
ธิติพันธ์ สกุลไพศาล TH27102GWB200 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2019 092019000007
บุปผา ปราบพาลา TH02042FRY02O ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 12, 2019 092019000006
กร​กนก​ จง​วัฒนะ​โรจน์​ TH01202FA9R4B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000004
มาริสา สัจจหทยาศรม TH58062FA1S5A ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000003
ชลากร ชาครวิชญ์ TH58062FA1S5A ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000002
เกศิณี TH01172D2B29B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 07, 2019 092019000001
คุณสมพร เพิกสวน TH013227TKK5I ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 29, 2019 082019000007
บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด TH012223XR65C Flash Express-ems Aug 22, 2019 14:53 082019000005
อนุชิต ร่มโพธิ์ชี TH220122NEG4B Flash Express-ems Aug 19, 2019 16:05 082019000004
สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์ TH01121XR169A Flash Express-ems Aug 09, 2019 14:55 082019000003
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH01181X3Q24B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:37 072019000009
หทัยชนก ขอย้ายกลาง TH01481X3T33B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:35 082019000002
รติรัตน์ ตัณฑกุล TH14021W3RR0G Flash Express-ems Aug 06, 2019 14:51 082019000001
Rachadaporn Thipanya TH54061TMWS2D Flash Express-ems Aug 02, 2019 14:50 072019000010
Steve. Harrison TH01011R2620B Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:15 072019000007
คุณสุชาติ เจริญอินทร์ TH01141R2AJ1D Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:14 072019000008
kessuda papech TH01421Q7SN6A Flash Express-ems Jul 26, 2019 14:10 072019000005
เบียร์ TH05011Q7KP0F Flash Express-ems Jul 26, 2019 14:10 072019000006
จุฑามาศ กุณาศล TH01411MAJ90B Flash Express-ems Jul 20, 2019 14:52 072019000004
กาญจนา TH01061GABK5C ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 09, 2019 072019000003
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภิญญา (สำนักงานใหญ่) TH21011G8TU5I ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 09, 2019 072019000002
มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย TH01361E98U2A Flash Express-ems Jul 05, 2019 16:04 072019000001
รวีวรรณ มินสิน TH66071CKGB6B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2019 062019000011
ชนันท์นัจ. ธนันกันต์นัท TH16021CK8H3J ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2019 062019000010
Sukho Sirichokjinda TH01281BH927B Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000008
Ae Surivassa TH59011BGW24B Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000007
ณภัทร วิวรรธนไกร TH01081BGU81A Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000006
ภูษณัฐ ปางมณี TH01171AUR97A Flash Express-ems Jun 27, 2019 16:39 062019000005
Chalakorn Chakornvich TH020315WFW2B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 15, 2019 062019000004
นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋) TH0105151W68D ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 13, 2019 062019000003
ไพลิน แฉ่งฉายา TH1804151XY2A ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 13, 2019 062019000002
สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล TH010311XB00D ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 07, 2019 062019000001
ชื่อลูกค้า : พงศธรแมนชั่น
Tracking number : TH01053JY3F4C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : อธิภัทร มีอุปถัมภ์
Tracking number : TH05013JY4B7C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : ปรีดาชนก เอี่ยมกลั่น
Tracking number : TH02033BVPN1D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : ณิชาพัฒน์ ชุณห์เสรีชัย
Tracking number : TH01333574D4C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : Apinya Amornkarnjanapan
Tracking number : TH2901347GW2A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : รุ่งทิวา กุ่ยโห้
Tracking number : TH013030VY91A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป
Tracking number : TH410430D2H8F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป
Tracking number : TH410430D7N4F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ-แพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
Tracking number : TH27012XZGJ2K
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : ทิพย์วรรณ เลิศฤทธิ์มหาชัย
Tracking number : TH20012Y0TS5P
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : คุณศันศนีย์ อินเหลา
Tracking number : TH47012XZQJ6J
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : อติชาติ
Tracking number : TH0112XZVU5B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : ปาณิศา
Tracking number : TH01252W8KW2B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : บ.นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด (0145545000461)
Tracking number : TH05012R5FB5F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000013
ชื่อลูกค้า : จรัสศรี เจริญผล
Tracking number : TH76052NZ1A4F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000012
ชื่อลูกค้า : ธนวรรธน์ ถิตย์กุล
Tracking number : TH25062K4029D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000010
ชื่อลูกค้า : อนุรัต โต๊ะตาหยง
Tracking number : TH01052JK272B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000008
ชื่อลูกค้า : วรภัทร เมธาพิสิฐ
Tracking number : TH01182JK8K0B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000009
ชื่อลูกค้า : ธิติพันธ์ สกุลไพศาล
Tracking number : TH27102GWB200
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : บุปผา ปราบพาลา
Tracking number : TH02042FRY02O
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : กร​กนก​ จง​วัฒนะ​โรจน์​
Tracking number : TH01202FA9R4B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : มาริสา สัจจหทยาศรม
Tracking number : TH58062FA1S5A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : ชลากร ชาครวิชญ์
Tracking number : TH58062FA1S5A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : เกศิณี
Tracking number : TH01172D2B29B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : คุณสมพร เพิกสวน
Tracking number : TH013227TKK5I
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Tracking number : TH012223XR65C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 14:53
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : อนุชิต ร่มโพธิ์ชี
Tracking number : TH220122NEG4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019 16:05
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์
Tracking number : TH01121XR169A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019 14:55
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH01181X3Q24B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019 14:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000009
ชื่อลูกค้า : หทัยชนก ขอย้ายกลาง
Tracking number : TH01481X3T33B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019 14:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : รติรัตน์ ตัณฑกุล
Tracking number : TH14021W3RR0G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019 14:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : Rachadaporn Thipanya
Tracking number : TH54061TMWS2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019 14:50
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000010
ชื่อลูกค้า : Steve. Harrison
Tracking number : TH01011R2620B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019 15:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000007
ชื่อลูกค้า : คุณสุชาติ เจริญอินทร์
Tracking number : TH01141R2AJ1D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019 15:14
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000008
ชื่อลูกค้า : kessuda papech
Tracking number : TH01421Q7SN6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019 14:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005
ชื่อลูกค้า : เบียร์
Tracking number : TH05011Q7KP0F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019 14:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000006
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ กุณาศล
Tracking number : TH01411MAJ90B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2019 14:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : กาญจนา
Tracking number : TH01061GABK5C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภิญญา (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : TH21011G8TU5I
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002
ชื่อลูกค้า : มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย
Tracking number : TH01361E98U2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 05, 2019 16:04
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : รวีวรรณ มินสิน
Tracking number : TH66071CKGB6B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000011
ชื่อลูกค้า : ชนันท์นัจ. ธนันกันต์นัท
Tracking number : TH16021CK8H3J
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000010
ชื่อลูกค้า : Sukho Sirichokjinda
Tracking number : TH01281BH927B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2019 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000008
ชื่อลูกค้า : Ae Surivassa
Tracking number : TH59011BGW24B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2019 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000007
ชื่อลูกค้า : ณภัทร วิวรรธนไกร
Tracking number : TH01081BGU81A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2019 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : ภูษณัฐ ปางมณี
Tracking number : TH01171AUR97A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2019 16:39
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000005
ชื่อลูกค้า : Chalakorn Chakornvich
Tracking number : TH020315WFW2B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000004
ชื่อลูกค้า : นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋)
Tracking number : TH0105151W68D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : ไพลิน แฉ่งฉายา
Tracking number : TH1804151XY2A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล
Tracking number : TH010311XB00D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001