สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Monthip Pittayatanakul NVTHSPCTH000000142 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 11:12 022019000015
Purchase NVTHSPCTH000000134 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2019 11:25 022019000009
ชื่อลูกค้า : Monthip Pittayatanakul
Tracking number : NVTHSPCTH000000142
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019 11:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000015
ชื่อลูกค้า : Purchase
Tracking number : NVTHSPCTH000000134
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000009