สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์ TH01121XR169A Flash Express-ems Aug 09, 2019 14:55 082019000003
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH01181X3Q24B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:37 072019000009
หทัยชนก ขอย้ายกลาง TH01481X3T33B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:35 082019000002
รติรัตน์ ตัณฑกุล TH14021W3RR0G Flash Express-ems Aug 06, 2019 14:51 082019000001
Rachadaporn Thipanya TH54061TMWS2D Flash Express-ems Aug 02, 2019 14:50 072019000010
Steve. Harrison TH01011R2620B Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:15 072019000007
คุณสุชาติ เจริญอินทร์ TH01141R2AJ1D Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:14 072019000008
kessuda papech TH01421Q7SN6A Flash Express-ems Jul 26, 2019 14:10 072019000005
เบียร์ TH05011Q7KP0F Flash Express-ems Jul 26, 2019 14:10 072019000006
จุฑามาศ กุณาศล TH01411MAJ90B Flash Express-ems Jul 20, 2019 14:52 072019000004
กาญจนา TH01061GABK5C ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 09, 2019 072019000003
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภิญญา (สำนักงานใหญ่) TH21011G8TU5I ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 09, 2019 072019000002
มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย TH01361E98U2A Flash Express-ems Jul 05, 2019 16:04 072019000001
รวีวรรณ มินสิน TH66071CKGB6B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2019 062019000011
ชนันท์นัจ. ธนันกันต์นัท TH16021CK8H3J ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 02, 2019 062019000010
Sukho Sirichokjinda TH01281BH927B Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000008
Ae Surivassa TH59011BGW24B Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000007
ณภัทร วิวรรธนไกร TH01081BGU81A Flash Express-ems Jun 29, 2019 16:00 062019000006
ภูษณัฐ ปางมณี TH01171AUR97A Flash Express-ems Jun 27, 2019 16:39 062019000005
Chalakorn Chakornvich TH020315WFW2B ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 15, 2019 062019000004
นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋) TH0105151W68D ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 13, 2019 062019000003
ไพลิน แฉ่งฉายา TH1804151XY2A ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 13, 2019 062019000002
สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล TH010311XB00D ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 07, 2019 062019000001
ทัตชญา เตชธนาภัทร์ TH0122WMEB63 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2019 052019000009
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH0118WMFG90 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2019 052019000010
ธงชัย ขันทอง NVTHSPCTH000000257 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 16, 2019 052019000005
Yolrawee NVTHSPCTH000000253 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2019 11:25 052019000003
อารดา อิงครัตน์ NVTHSPCTH000000252 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2019 11:25 052019000004
ณภัทร สุขปัญญานนท์ NVTHSPCTH000000248 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 09, 2019 11:25 052019000002
อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี NVTHSPCTH000000243 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 11:24 052019000001
วรรธณา ใจมั่น NVTHSPCTH000000245 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 11:24 042019000020
Ruethairat Wongwicha NVTHSPCTH000000244 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 03, 2019 11:24 042019000015
นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์ NVTHSPCTH000000240 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 30, 2019 042019000019
Santipap NVTHSPCTH000000237 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 27, 2019 11:33 042019000018
วไลภรณ์ แน่นอุดร NVTHSPCTH000000236 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000017
ภูษณิศา จันทร์แจ้ง NVTHSPCTH000000232 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 26, 2019 11:25 042019000016
เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์ NVTHSPCTH000000228 Ninja Van-ems Apr 23, 2019 11:11 042019000014
บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด NVTHSPCTH000000222 Ninja Van-ems Apr 20, 2019 11:49 042019000011
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000219 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000013
คุณอารีย์ สายถุงแก้ว NVTHSPCTH000000218 Ninja Van-ems Apr 19, 2019 11:18 042019000012
พริ้มพร ชาวระจอก NVTHSPCTH000000214 Ninja Van-ems Apr 18, 2019 11:18 042019000010
อำนาจ ชัยบุญ NVTHSPCTH000000211 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000009
พิมนพันธ์ NVTHSPCTH000000212 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000008
เอกพล จักรวาลกุล NVTHSPCTH000000210 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2019 11:18 042019000007
กนกพร วิเศษรัตน์ NVTHSPCTH000000209 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000006
ปราณีย์ ปู่ทอง NVTHSPCTH000000208 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2019 042019000005
Pui Mekwimanloy NVTHSPCTH000000206 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 10, 2019 12:06 042019000004
รัศมี จิตขุนทด NVTHSPCTH000000201 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000002
พัชรี สุบงกฎ NVTHSPCTH000000200 ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 08, 2019 11:09 042019000001
ธรรษชล กำไร NVTHSPCTH000000189 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 25, 2019 032019000013
ชื่อลูกค้า : สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์
Tracking number : TH01121XR169A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019 14:55
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH01181X3Q24B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019 14:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000009
ชื่อลูกค้า : หทัยชนก ขอย้ายกลาง
Tracking number : TH01481X3T33B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019 14:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : รติรัตน์ ตัณฑกุล
Tracking number : TH14021W3RR0G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019 14:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : Rachadaporn Thipanya
Tracking number : TH54061TMWS2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019 14:50
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000010
ชื่อลูกค้า : Steve. Harrison
Tracking number : TH01011R2620B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019 15:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000007
ชื่อลูกค้า : คุณสุชาติ เจริญอินทร์
Tracking number : TH01141R2AJ1D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019 15:14
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000008
ชื่อลูกค้า : kessuda papech
Tracking number : TH01421Q7SN6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019 14:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005
ชื่อลูกค้า : เบียร์
Tracking number : TH05011Q7KP0F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019 14:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000006
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ กุณาศล
Tracking number : TH01411MAJ90B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2019 14:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : กาญจนา
Tracking number : TH01061GABK5C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภิญญา (สำนักงานใหญ่)
Tracking number : TH21011G8TU5I
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002
ชื่อลูกค้า : มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย
Tracking number : TH01361E98U2A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 05, 2019 16:04
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : รวีวรรณ มินสิน
Tracking number : TH66071CKGB6B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000011
ชื่อลูกค้า : ชนันท์นัจ. ธนันกันต์นัท
Tracking number : TH16021CK8H3J
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000010
ชื่อลูกค้า : Sukho Sirichokjinda
Tracking number : TH01281BH927B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2019 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000008
ชื่อลูกค้า : Ae Surivassa
Tracking number : TH59011BGW24B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2019 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000007
ชื่อลูกค้า : ณภัทร วิวรรธนไกร
Tracking number : TH01081BGU81A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2019 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : ภูษณัฐ ปางมณี
Tracking number : TH01171AUR97A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2019 16:39
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000005
ชื่อลูกค้า : Chalakorn Chakornvich
Tracking number : TH020315WFW2B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000004
ชื่อลูกค้า : นางสาววันณภา แซ่เอี้ยว (เก๋)
Tracking number : TH0105151W68D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : ไพลิน แฉ่งฉายา
Tracking number : TH1804151XY2A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล
Tracking number : TH010311XB00D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : ทัตชญา เตชธนาภัทร์
Tracking number : TH0122WMEB63
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000009
ชื่อลูกค้า : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH0118WMFG90
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000010
ชื่อลูกค้า : ธงชัย ขันทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000257
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000005
ชื่อลูกค้า : Yolrawee
Tracking number : NVTHSPCTH000000253
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : อารดา อิงครัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000252
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000004
ชื่อลูกค้า : ณภัทร สุขปัญญานนท์
Tracking number : NVTHSPCTH000000248
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000002
ชื่อลูกค้า : อุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดี
Tracking number : NVTHSPCTH000000243
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019 11:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : วรรธณา ใจมั่น
Tracking number : NVTHSPCTH000000245
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019 11:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000020
ชื่อลูกค้า : Ruethairat Wongwicha
Tracking number : NVTHSPCTH000000244
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 03, 2019 11:24
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000015
ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุดศรีอนันต์คอนโดทาวน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000240
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000019
ชื่อลูกค้า : Santipap
Tracking number : NVTHSPCTH000000237
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2019 11:33
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000018
ชื่อลูกค้า : วไลภรณ์ แน่นอุดร
Tracking number : NVTHSPCTH000000236
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 26, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000017
ชื่อลูกค้า : ภูษณิศา จันทร์แจ้ง
Tracking number : NVTHSPCTH000000232
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 26, 2019 11:25
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000016
ชื่อลูกค้า : เนาวรัตน์ ดำรงศักดิ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000228
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2019 11:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000014
ชื่อลูกค้า : บริษัท คิดส์แอดเวนเจอร์พาร์ค จำกัด
Tracking number : NVTHSPCTH000000222
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2019 11:49
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000011
ชื่อลูกค้า : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000219
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000013
ชื่อลูกค้า : คุณอารีย์ สายถุงแก้ว
Tracking number : NVTHSPCTH000000218
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 19, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000012
ชื่อลูกค้า : พริ้มพร ชาวระจอก
Tracking number : NVTHSPCTH000000214
ประเภทการส่งสินค้า : Ninja Van-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000010
ชื่อลูกค้า : อำนาจ ชัยบุญ
Tracking number : NVTHSPCTH000000211
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000009
ชื่อลูกค้า : พิมนพันธ์
Tracking number : NVTHSPCTH000000212
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000008
ชื่อลูกค้า : เอกพล จักรวาลกุล
Tracking number : NVTHSPCTH000000210
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2019 11:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000007
ชื่อลูกค้า : กนกพร วิเศษรัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000209
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000006
ชื่อลูกค้า : ปราณีย์ ปู่ทอง
Tracking number : NVTHSPCTH000000208
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000005
ชื่อลูกค้า : Pui Mekwimanloy
Tracking number : NVTHSPCTH000000206
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2019 12:06
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000004
ชื่อลูกค้า : รัศมี จิตขุนทด
Tracking number : NVTHSPCTH000000201
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019 11:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : พัชรี สุบงกฎ
Tracking number : NVTHSPCTH000000200
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2019 11:09
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000001
ชื่อลูกค้า : ธรรษชล กำไร
Tracking number : NVTHSPCTH000000189
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000013