สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณอัศวิน ด่านสกุล NVTHSPCTH140861003 Kerry-เก็บเงินปลายทาง 2018-08-16 11:00:00 082018000011
คุณอัจฉรา ลีนะวัต NVTHSPCTH140861002 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-16 11:00:00 082018000010
คุณทองหล่อ สุวรรณรัตน์ NVTHSPCTH150861001 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-08-15 11:11:00 082018000012
ชื่อลูกค้า : คุณอัศวิน ด่านสกุล
Tracking number : NVTHSPCTH140861003
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-16 11:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000011
ชื่อลูกค้า : คุณอัจฉรา ลีนะวัต
Tracking number : NVTHSPCTH140861002
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-16 11:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000010
ชื่อลูกค้า : คุณทองหล่อ สุวรรณรัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH150861001
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-08-15 11:11:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000012