สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สุวนันท์ สุขขี TH01367G44G0B Flash Express Mar 26, 2020 15:34 032020000012
สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล TH04065E3ES0A Flash Express Jan 29, 2020 012020000019
ปิยพรรณ วรรณโคตร TH04035C1TW4D Flash Express Jan 27, 2020 012020000016
กนกวรรณ TH01335C0UW4D Flash Express Jan 27, 2020 012020000018
รสริน รางสาตร์ TH02055C0T69D Flash Express Jan 27, 2020 012020000017
บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด TH014259EHF1B Flash Express Jan 24, 2020 012020000014
บริษัท เอ-แพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด TH270159ED85K Flash Express Jan 24, 2020 012020000015
อัญชลี ดรอิศวร TH015058E3R8B Flash Express Jan 23, 2020 012020000012
ศิริขวัญ แพทอง TH020153V5V5B Flash Express Jan 20, 2020 012020000009
ฐณะวัฒน์ วัฒนะกุณพันธ์ TH520550MZK7A Flash Express-TH520550N012A Jan 15, 2020 012020000008
เพ็ญนัทธ์ เลิศรัตนภาคิน TH01394WE0C4E Flash Express Jan 11, 2020 012020000006
ศิวพร เขมะลิลิต TH01094VZK91A Flash Express Jan 10, 2020 012020000005
รมณีย์ TH01114V1JW5B Flash Express Jan 09, 2020 012020000004
รุ่งทิวา กุ่ยโห้ TH01304S2BA5A Flash Express Jan 06, 2020 012020000002
มนพัทธ์​ นาคา​ชล​ TH01014PNGE6B Flash Express Jan 03, 2020 012020000001
พงศธรแมนชั่น TH01053JY3F4C ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000010
อธิภัทร มีอุปถัมภ์ TH05013JY4B7C ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000009
ปรีดาชนก เอี่ยมกลั่น TH02033BVPN1D ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 04, 2019 112019000001
ณิชาพัฒน์ ชุณห์เสรีชัย TH01333574D4C ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2019 102019000011
Apinya Amornkarnjanapan TH2901347GW2A ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2019 102019000009
รุ่งทิวา กุ่ยโห้ TH013030VY91A ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 16, 2019 102019000008
บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป TH410430D2H8F ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000007
บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป TH410430D7N4F ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2019 102019000006
บริษัท เอ-แพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด TH27012XZGJ2K ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000005
ทิพย์วรรณ เลิศฤทธิ์มหาชัย TH20012Y0TS5P ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000004
คุณศันศนีย์ อินเหลา TH47012XZQJ6J ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000003
อติชาติ TH0112XZVU5B ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000002
ปาณิศา TH01252W8KW2B ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000001
บ.นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด (0145545000461) TH05012R5FB5F ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 27, 2019 092019000013
จรัสศรี เจริญผล TH76052NZ1A4F ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 24, 2019 092019000012
ธนวรรธน์ ถิตย์กุล TH25062K4029D ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2019 092019000010
อนุรัต โต๊ะตาหยง TH01052JK272B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2019 092019000008
วรภัทร เมธาพิสิฐ TH01182JK8K0B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2019 092019000009
ธิติพันธ์ สกุลไพศาล TH27102GWB200 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2019 092019000007
บุปผา ปราบพาลา TH02042FRY02O ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 12, 2019 092019000006
กร​กนก​ จง​วัฒนะ​โรจน์​ TH01202FA9R4B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000004
มาริสา สัจจหทยาศรม TH58062FA1S5A ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000003
ชลากร ชาครวิชญ์ TH58062FA1S5A ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2019 092019000002
เกศิณี TH01172D2B29B ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 07, 2019 092019000001
คุณสมพร เพิกสวน TH013227TKK5I ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 29, 2019 082019000007
บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด TH012223XR65C Flash Express-ems Aug 22, 2019 14:53 082019000005
อนุชิต ร่มโพธิ์ชี TH220122NEG4B Flash Express-ems Aug 19, 2019 16:05 082019000004
สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์ TH01121XR169A Flash Express-ems Aug 09, 2019 14:55 082019000003
พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล TH01181X3Q24B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:37 072019000009
หทัยชนก ขอย้ายกลาง TH01481X3T33B Flash Express-ems Aug 08, 2019 14:35 082019000002
รติรัตน์ ตัณฑกุล TH14021W3RR0G Flash Express-ems Aug 06, 2019 14:51 082019000001
Rachadaporn Thipanya TH54061TMWS2D Flash Express-ems Aug 02, 2019 14:50 072019000010
Steve. Harrison TH01011R2620B Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:15 072019000007
คุณสุชาติ เจริญอินทร์ TH01141R2AJ1D Flash Express-ems Jul 27, 2019 15:14 072019000008
kessuda papech TH01421Q7SN6A Flash Express-ems Jul 26, 2019 14:10 072019000005
ชื่อลูกค้า : สุวนันท์ สุขขี
Tracking number : TH01367G44G0B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2020 15:34
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000012
ชื่อลูกค้า : สุนีย์รัตน์ สุภาวิมล
Tracking number : TH04065E3ES0A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000019
ชื่อลูกค้า : ปิยพรรณ วรรณโคตร
Tracking number : TH04035C1TW4D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000016
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ
Tracking number : TH01335C0UW4D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000018
ชื่อลูกค้า : รสริน รางสาตร์
Tracking number : TH02055C0T69D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000017
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด
Tracking number : TH014259EHF1B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000014
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ-แพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
Tracking number : TH270159ED85K
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000015
ชื่อลูกค้า : อัญชลี ดรอิศวร
Tracking number : TH015058E3R8B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000012
ชื่อลูกค้า : ศิริขวัญ แพทอง
Tracking number : TH020153V5V5B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000009
ชื่อลูกค้า : ฐณะวัฒน์ วัฒนะกุณพันธ์
Tracking number : TH520550MZK7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-TH520550N012A
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : เพ็ญนัทธ์ เลิศรัตนภาคิน
Tracking number : TH01394WE0C4E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : ศิวพร เขมะลิลิต
Tracking number : TH01094VZK91A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : รมณีย์
Tracking number : TH01114V1JW5B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : รุ่งทิวา กุ่ยโห้
Tracking number : TH01304S2BA5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : มนพัทธ์​ นาคา​ชล​
Tracking number : TH01014PNGE6B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : พงศธรแมนชั่น
Tracking number : TH01053JY3F4C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : อธิภัทร มีอุปถัมภ์
Tracking number : TH05013JY4B7C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : ปรีดาชนก เอี่ยมกลั่น
Tracking number : TH02033BVPN1D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : ณิชาพัฒน์ ชุณห์เสรีชัย
Tracking number : TH01333574D4C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000011
ชื่อลูกค้า : Apinya Amornkarnjanapan
Tracking number : TH2901347GW2A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000009
ชื่อลูกค้า : รุ่งทิวา กุ่ยโห้
Tracking number : TH013030VY91A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000008
ชื่อลูกค้า : บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป
Tracking number : TH410430D2H8F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000007
ชื่อลูกค้า : บจก.พรณัฐนันท์ กรุ๊ป
Tracking number : TH410430D7N4F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000006
ชื่อลูกค้า : บริษัท เอ-แพ็ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
Tracking number : TH27012XZGJ2K
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : ทิพย์วรรณ เลิศฤทธิ์มหาชัย
Tracking number : TH20012Y0TS5P
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : คุณศันศนีย์ อินเหลา
Tracking number : TH47012XZQJ6J
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : อติชาติ
Tracking number : TH0112XZVU5B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : ปาณิศา
Tracking number : TH01252W8KW2B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : บ.นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด (0145545000461)
Tracking number : TH05012R5FB5F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000013
ชื่อลูกค้า : จรัสศรี เจริญผล
Tracking number : TH76052NZ1A4F
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000012
ชื่อลูกค้า : ธนวรรธน์ ถิตย์กุล
Tracking number : TH25062K4029D
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000010
ชื่อลูกค้า : อนุรัต โต๊ะตาหยง
Tracking number : TH01052JK272B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000008
ชื่อลูกค้า : วรภัทร เมธาพิสิฐ
Tracking number : TH01182JK8K0B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000009
ชื่อลูกค้า : ธิติพันธ์ สกุลไพศาล
Tracking number : TH27102GWB200
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000007
ชื่อลูกค้า : บุปผา ปราบพาลา
Tracking number : TH02042FRY02O
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : กร​กนก​ จง​วัฒนะ​โรจน์​
Tracking number : TH01202FA9R4B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : มาริสา สัจจหทยาศรม
Tracking number : TH58062FA1S5A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : ชลากร ชาครวิชญ์
Tracking number : TH58062FA1S5A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : เกศิณี
Tracking number : TH01172D2B29B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : คุณสมพร เพิกสวน
Tracking number : TH013227TKK5I
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000007
ชื่อลูกค้า : บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Tracking number : TH012223XR65C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019 14:53
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : อนุชิต ร่มโพธิ์ชี
Tracking number : TH220122NEG4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019 16:05
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : สุทิศา จันทวิชญสุทธิ์
Tracking number : TH01121XR169A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019 14:55
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : พัชรีวรรณ ลอยวัฒนกุล
Tracking number : TH01181X3Q24B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019 14:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000009
ชื่อลูกค้า : หทัยชนก ขอย้ายกลาง
Tracking number : TH01481X3T33B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019 14:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : รติรัตน์ ตัณฑกุล
Tracking number : TH14021W3RR0G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019 14:51
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : Rachadaporn Thipanya
Tracking number : TH54061TMWS2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019 14:50
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000010
ชื่อลูกค้า : Steve. Harrison
Tracking number : TH01011R2620B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019 15:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000007
ชื่อลูกค้า : คุณสุชาติ เจริญอินทร์
Tracking number : TH01141R2AJ1D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2019 15:14
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000008
ชื่อลูกค้า : kessuda papech
Tracking number : TH01421Q7SN6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 26, 2019 14:10
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005