สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท เค. วี. ซายน์ จำกัด . NVTHSPCTH000000043 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-14 00:00:00 122018000009
วิศรุต เพียรสดับ NVTHSPCTH000000038 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-13 00:00:00 122018000008
Vikingg Barbq NVTHSPCTH000000032 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-11 00:00:00 122018000007
darawan samtamit NVTHSPCTH000000031 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-11 00:00:00 122018000006
นริศษา สุขเกษ NVTHSPCTH000000030 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-11 00:00:00 122018000004
Chena Yuying NVTHSPCTH000000029 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-11 00:00:00 122018000003
คุณจักรกฤษ กมลอรุณรัตน์ NVTHSPCTH000000027 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-04 00:00:00 122018000002
สุนิษา ทั่งนาค (หากไม่มีผู้รับ ฝากรปภ.) NVTHSPCTH000000009 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-11-22 11:00:00 112018000008
ชื่อลูกค้า : บริษัท เค. วี. ซายน์ จำกัด .
Tracking number : NVTHSPCTH000000043
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000009
ชื่อลูกค้า : วิศรุต เพียรสดับ
Tracking number : NVTHSPCTH000000038
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000008
ชื่อลูกค้า : Vikingg Barbq
Tracking number : NVTHSPCTH000000032
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000007
ชื่อลูกค้า : darawan samtamit
Tracking number : NVTHSPCTH000000031
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000006
ชื่อลูกค้า : นริศษา สุขเกษ
Tracking number : NVTHSPCTH000000030
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : Chena Yuying
Tracking number : NVTHSPCTH000000029
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : คุณจักรกฤษ กมลอรุณรัตน์
Tracking number : NVTHSPCTH000000027
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : สุนิษา ทั่งนาค (หากไม่มีผู้รับ ฝากรปภ.)
Tracking number : NVTHSPCTH000000009
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-22 11:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000008